ສະຖາບັນບໍລິຫານສາດສະຫວັນ(ສ.ບ.ສ) 

Savan Institute of Management(SIM)

ເປີດຮັບນັກສຶກສາໃໝ່ ຫຼັກສູດປະກາສະນີຍະບັດຊັ້ນສູງ ສົກສຶກສາ 2022-2023 

ສາມາດຮຽນຄຸ່ຂະໜານລະຫວ່າງຊັ້ນສູງໄປພ້ອມກັບປະລິນຍາຕີຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເປີດ(ມສທ) ອີກ11ສາຂາ ແລະ ສາມາດຕໍ່ປະລິນຍາຕີທີ່ ມ.ຂ ແລະ ມ.ຊ ໄດ້. 

ກຳລັງເປີດຮັບນັກສຶກສາທີ່ສົນໃຈໃນທຸລະກິດSMEs, ທະນາຄານ ບໍລິສັດພາຍໃນ ຂອງການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈເລີ່ມຮຽນຮູ້ຢາກສ້າງທຸລະກິດເປັນຂອງຕົນເອງ ແລະ ຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບມໍ7 ໃນລະດັບຊັ້ນສູງ  ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ(Business Management). ທີ່ຈະຮຽນຮູ້ທັກສະໃໝ່ໆເຂົ້າໃນການບໍລິຫານໃນສະພາບປັດຈຸບັນໃຫ້ທ່ວງທັນກັບໂລກທີ່ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ Digital Assets, ສຶກສາ Blockchain Technology (Bitcion Ethereum Cadano(ADA)). 

ຮຽນການອອກແບບຊີວິດ(Designing your life)ດ້ວຍຫລັກ Design thinking. ແລະ ພາສາອັງກິດ(English) ຟຣີວັນນີ້.

ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງບໍລິຫານທຸລະກິດ(Business Management)ທີ່ເປີດຮັບມີຫລາຍພາກມີດັ່ງນີ້

– ພາກເຊົ້າ   08 – 11:30 

– ພາກບ່າຍ 13:00 – 16:30 

– ພາກຄ່ຳ    17:00 – 20:30

– ເສົາ-ອາທິດ 8:00 – 16:00

ມາເສັງທຽບກ່ອນຮຽນແລະຮຽນກຽມໄດ້ແຕ່ວັນນີ້ຫາວັນທີ 31/10/2022.

ຫຼັກສູດທີ່ຮຽນປະກອບມີ ຫຼັກສູດປະກາສະນີຍະບັດຊັ້ນສູງ ແລະ ປະລິນຍາຕີ

ຫຼັກສູດປະກາສະນີຍະບັດຊັ້ນສູງຂອງສະຖາບັນບໍລິຫານສາດສະຫວັນ.Savan Institute of Management (SIM)

– ບໍລິຫານທຸລະກິດ(Business Management)

ສາມາດເລືອກໃນ11ສາຂາວິຊາເປັນຫລັກສູດປະລິນຍາຕີຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສຸໂຂໄທທຳມາທິລາດ (STOU)

 1. ສາຂາວິຊາສິນລະປະສາດ
 2. ສາຂາວິຊາສຶກສາສາດ
 3. ສາຂາວິຊາວິທະຍາການຈັດການ
 4. ສາຂາວິຊານິຕິສາດ
 5. ສາຂາວິຊາວິທະຍາສາດສຸຂະພາບ
 6. ສາຂາວິຊາເສດຖະສາດ
 7. ສາຂາວິຊາມະນຸດຊະຍະວິທະຍາ
 8. ສາຂາວິຊາລັດຖະສາດ
 9. ສາຂາວິຊາກະເສດສາດແລະສະຫະກອນ
 10. ສາຂາວິຊານິເທດສາດ
 11. ສາຂາວິຊາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ສະໝັກຮຽນໄດ້ທີ່ສະຖາບັບບໍລິຫານສາດສະຫວັນ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:

ໂທ: 041 253252 

ອາຈານ ຈັນສະໝອນ ຣາຊະພົນ ໂທ/WHATSAPP/ line: 020 55059786, 020 55541823

ສະຖາບັນບໍລິຫານສາດສະຫວັນ

Savan Institute of Management (SIM) 02055541823

ເລີ່ມລົງທະບຽນຮຽນໄດ້ຕັ້ງແຕ່ວັນນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ. 

ທ່ານສາມາດສະມັກແລະສອບຖາມຜ່ານ@Line:viraph ໂທ/WhatsApp: 02055541823

Line@:viraph

ວີດີໂອເຊັນສັນຍາບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ SIM ກັບ STOU

ເລີ່ມຮ່ວມມືກັບ ມສທ.